TKB tuần 27 (Năm học 2022-2023) – buổi sáng

TKB tuần 27 (Năm học 2022-2023) – buổi sáng

Lượt xem:

TKB tuần 27 (Năm học 2022-2023) – buổi sáng [...]
TKB tuần 19 (2022 – 2023)

TKB tuần 19 (2022 – 2023)

Lượt xem:

TKB tuần 19 (2022 – 2023 – buổi sáng TKB tuần 19 (2022 – 2023 – buổi chiều [...]
TKB tuần 23 (2020-2021) – buổi chiều

TKB tuần 23 (2020-2021) – buổi chiều

Lượt xem:

TKB tuần 23 (2020-2021) – buổi chiều [...]
Hướng dẫn sử dụng và cài đặt SLLDT smas 3.0 trên Smarth Phone

Hướng dẫn sử dụng và cài đặt SLLDT smas 3.0 trên Smarth Phone

Lượt xem:

    Hướng dẫn sử dụng và cài đặt SLLĐT smas 3.0 trên Smarth Phone [...]
Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu và trực tuyến

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu và trực tuyến

Lượt xem:

Phiếu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng Hướng dẫn điều chỉnh trực tuyến Hướng dẫn điều chỉnh bằng phiếu [...]
Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến và bằng phiếu.

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến và bằng phiếu.

Lượt xem:

[...]
Smart Test 2.0

Smart Test 2.0

Lượt xem:

Quý thầy cô vào tải phần mềm Smart Test 2.0 theo đường dẫn: https://drive.google.com/uc?id=1Dt_sXdv1Bvjcx6-Mzg1dHfnhLqX7x2uw&export=download [...]