HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

              Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là cơ hội  tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời đây cũng là cơ hội để nhà trường kiến nghị những quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức và người lao động đối với các cấp lãnh đạo.

              Với ý nghĩa quan trọng đó, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) Trường THPT Trần Quang Khải được tổ chức vào lúc 8 giờ 00’ ngày 12/10/2019 tại văn phòng trường. Hội nghị vinh dự được đón các đồng chí đại diện hội cha mẹ học sinh và 58 CBCCVC của trường, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Hào – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Chủ tịch Công đoàn trường và đồng chí Đỗ Minh Quyên – Bí thư Đoàn trường.

            Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Dương – Phó hiệu trưởng nhà trường đã thông qua Bản kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp năm học 2019 – 2020. Trong năm học vừa qua, Trường đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, chuyên môn, nghiên cứu khoa học,….

            Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm học mới.

            Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của nhà trường trong  năm học 2018 – 2019 và kế hoạch tài chính năm 2019-2020; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ; Thông qua Quy chế nâng lương trước thời hạn; bổ sung Quy chế về thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 và Barem đánh giá thi đua hàng tháng; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo công tác thi đua và trao thưởng. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí: Đ/c  Đỗ Trung Kiên (Trưởng ban), Đ/c Hồ Thị Hoài và Nguyễn Thị Tuyết (ủy viên)

            Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường THPT Trần Quang Khải năm học 2019 – 2020. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trường THPT Trần Quang Khải sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

            Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 của Trường thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Hội nghị

                    Thầy Lê Văn Hào – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc Hội nghị

Thầy Đỗ Hoàng Dương – Phó hiệu trưởng nhà trường đã thông qua Bản kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp năm học 2019 – 2020.

Đồng chí Tiếu Thị Mai Hương-Kế toán trường báo cáo ngân sách thu chi, quản lí sử dụng các khoản phí năm 2018

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Chủ tịch Công đoàn trường thông qua quy chế nâng lương trước thời hạn

Thầy Lê Chí Khai – Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường trao Chứng nhận “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

Thầy Lê Văn Hào – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà  trường trao Giấy khen cho các đồng chí được Sở GD và ĐT ĐăkLăk khen tặng

Thầy Lê Văn Hào Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà  trường trao hoa và quà cho Trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019.

Các giáo viên đạt Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh

Ban thanh tra nhân dân khóa mới