Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01 11/12/2018 Công văn, Kế hoạch, Thông báo,
4462-BGDDT_QLCL 25/09/2017 Công văn, Thông báo, Tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy từ năm 2018
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
141/BGDĐT-GDTrH 12/01/2015 Công văn, V/v xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên
5555/BGDĐT-GDTrH 08/10/2014 Công văn, Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng