THÔNG BÁO

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Trần Quang Khải thông báo:

Hội ý GVCN năm học 2019-2010, vào lúc 7 giờ 30, thứ Bảy, ngày 10/8/2019. Thành phần: BGH, BCH Đoàn trường, các GVCN.

Từ 8 giờ 30, học sinh tập trung tại các phòng học để nghe GVCN phổ biến kế hoạch học tập, chuẩn bị SGK, đồ dùng học tập và các kế hoạch khác.